projekty unijne
Zakończenie drugiego projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej.
Spółka NetLine Group zakończyła realizację  projektu pt. „Innowacyjny system ewidencji sprzętu i służb mundurowych i jego parametrów logistycznych”. więcej »»


Zakończenie projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej.
Firma NetLine Group zakończyła z powodzeniem realizację projektu pt. " Zaprojektowanie i wdrożenie przez NetLine nowych produktów dedykowanych rynkowi zdrowia”. Realizacja innowacyjnego przedsięwzięcia odbyła się przy współudziale środków finansowych pochodzących z dofinansowania przyznanego spółce z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działań 1.4 - Wsparcie projektów celowych,   4.1 – Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R. więcej »»


Innowacyjny system ewidencji sprzętu i służb mundurowych i jego parametrów logistycznych.
Spółka NetLine Group rozpoczyna od października 2010 r. realizację projektu pt.: „Innowacyjny system ewidencji sprzętu i służb mundurowych i jego parametrów logistycznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. więcej »»


Zaprojektowanie i wdrożenie przez NetLine nowych produktów dedykowanych rynkowi zdrowia.
Firma NetLine Group sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działań 1.4  – 4.1., na realizację innowacyjnego projektu pt.: "Zaprojektowanie i wdrożenie przez NetLine nowych produktów dedykowanych rynkowi zdrowia". więcej »»


Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty na  dostawę:

1.    Serwer wraz z wyposażeniem  - 1 szt.
2.    Macierz dyskowa – 1 szt.
3.    Notebook – 5 szt.

Termin składania ofert upływa 14-10-2010.
Szczegóły dotyczące zapytania zawarte są w plikach:

Zapytanie ofertowe »»
Załącznik do zapytania ofertowego »»

1.    Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych

W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu nr: UDA-POIG.04.01.00-02-065/09-00 UDA-POIG.04.01.00-02-065/09-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne  przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zwracamy się z prośbą o wycenę dostawy materiałów biurowych według poniżej zdefiniowanych wymagań.

Termin składania ofert upływa 21.02.2012 o  godz. 12.00.
Szczegóły dotyczące zapytania zawarte są w plikach:

Zapytanie ofertowe»»
Załącznik do oferty»»

2.    Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług analitycznych

W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu nr: UDA-POIG.04.01.00-02-065/09-00 UDA-POIG.04.01.00-02-065/09-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne  przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zwracamy się z prośbą o wycenę usług  według poniżej zdefiniowanych wymagań.

Termin składania ofert upływa 26.03.2012 o godz. 12.00.
Szczegóły dotyczące zapytania zawarte są w plikach:

Zapytanie ofertowe»»
Załącznik do oferty»»
© 2011 NetLine Group Sp. z o.o.