case study
NetLine Group realizuje e-posterunek dla CPI MSWiA za 245 000,- zł netto
NetLine Group realizuje e-posterunek dla CPI MSWiA za 245 000,- zł netto
Spółka zrealizowała kontrakt na " Wykonanie i dostarczenie specjalistycznej aplikacji informatycznej zapewniającej elektroniczną obsługę dokumentacji procesowej w ramach usługi e-posterunek udostępnianej na platformie ePUAP". czytaj więcej
o firmie
NetLine Group jest nowoczesną , dynamicznie rozwijającą się firmą IT - integratorem systemów. Realizuje liczne projekty w najważniejszych sektorach gospodarki: przemysłowym, administracji centralnej i samorządowej, opieki zdrowotnej, telekomunikacyjnym oraz finansowym.

Dlaczego firma NetLine Group rozwija się tak szybko w warunkach ostrej konkurencji? Odpowiedź jest prosta: kompetencje, technologia, jakość i kompleksowość oferty NetLine Group doskonale ze sobą współgrają. Do wszystkich tych elementów, budujących
prawidłowo i skutecznie działające przedsiębiorstwo, należy dodać jeszcze jeden niezmiernie ważny czynnik, którym jest wykwalifikowana kadra.

Specjaliści tworzący NetLine Group zajmują się tym, co jest ich powołaniem i na czym się świetnie znają. Tworzą systemy teleinformatyczne, złożone technologicznie i organizacyjnie, dedykowane komercyjnym oraz publicznym podmiotom gospodarczym.

NetLine Group to kompleksowa oferta produktowa,  innowacyjność oferowanych rozwiązań, wysokie kompetencje kadry.
Potwierdzeniem  jakości oferowanych produktów i usług jest rosnąca liczba klientów w Polsce i zagranicą oraz uznanie organizacji, które rokrocznie przyznają spółce kolejne nagrody i wyróżnienia.


Rys.1 Dynamika wzrostu obrotów NetLine Group.Rys.2
Dynamika wzrostu zatrudnienia NetLine Group.
Rys. 3 Sektorowy udział w sprzedaży 2009-2010 (% udział w przychodzie).Rys. 4 Sektorowy udział w sprzedaży 2009-2010 (% sprzedaż usług).

© 2011 NetLine Group Sp. z o.o.