NetLine Group realizuje e-posterunek dla CPI MSWiA za 245 000,- zł netto
Oferta NetLine Group i Wasko S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na aplikację e- posterunek, ogłoszonym przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Otwarte zamówienie publiczne dotyczyło wyłonienia wykonawcy na wykonanie i dostarczenie specjalistycznej aplikacji informatycznej zapewniającej elektroniczną obsługę dokumentacji procesowej w ramach usługi e-posterunek udostępnianej na platformie e-PUAP.
Głównym kryterium wyboru wykonawcy (80%) była najniższa cena.

Aplikacja e-posterunek, którą wykonało i dostarczyło konsorcjum NetLine Group oraz  Wasko S.A., ma wspierać obsługę spraw i zdarzeń, w szczególności tworzenie, zarządzanie i utrzymanie dokumentacji procesowej dla służb dochodzeniowo - śledczych. Użytkownicy systemu będą mogli zbierać dane składane w postaci elektronicznej przez obywateli poprzez platformę e-PUAP oraz dane pozyskane w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego m.in. bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Wprowadzenie aplikacji e-Posterunek umożliwia wyeliminowanie problemu wielokrotnego wpisywania tych samych informacji w poszczególnych protokołach, zgodnie z przebiegiem postępowania przygotowawczego.

Wartość zamówienia: 245 000,00 PLN netto.
 
Protokół odbioru końcowego wraz z testami aplikacji został podpisany dnia 30.04.2010r.
Tego dnia spółka przekazała zamawiającemu (CPI MSWIA) kody źródłowe aplikacji.
Zgodnie z umową, NetLine Group przeniosła na zamawiającego (CPI MSWiA) autorskie prawa majątkowe do produktu. 
Oznacza to, że CPI MSWiA ma pełne prawo i możliwość rozwijania aplikacji e-posterunek bez udziału NetLine Group.
 
© 2011 NetLine Group Sp. z o.o.