case study
NetLine Group realizuje e-posterunek dla CPI MSWiA za 245 000,- zł netto
NetLine Group realizuje e-posterunek dla CPI MSWiA za 245 000,- zł netto
Spółka zrealizowała kontrakt na " Wykonanie i dostarczenie specjalistycznej aplikacji informatycznej zapewniającej elektroniczną obsługę dokumentacji procesowej w ramach usługi e-posterunek udostępnianej na platformie ePUAP".czytaj więcej
System Zarządzania Projektami - Microsoft Office Enterprise Project Management
System Zarządzania Projektami - Microsoft Office Enterprise Project Management
NetLine Group wdrożył System do Zarządzania Projektami - Microsoft Office Enterprise Project Management. Dzięki rozwiązaniu pracownicy organizacji mają możliwość pełnego monitoringu działań i zasobów związanych z danym projektem. Dane wprowadzane są na bieżąco, a po zakończonym zadaniu system pozwala na generowanie szczegółowych raportów i analiz.
czytaj więcej
Zintegrowany System SAP, platformy serwerowe IBM Power System
Zintegrowany System SAP, platformy serwerowe IBM Power System
Potrzeba klienta: Uruchomienie wydajnej i stabilnej platformy systemowej dla aplikacji SAP, obsługującej niezależne podmioty gospodarcze (Spółki Gazownictwa).
Rozwiązanie: Wdrożenie, administracja, wsparcie, zapewnienie wydajności SAP Basis.
czytaj więcej
Platforma Microsoft Office SharePoint Server 2007
Platforma Microsoft Office SharePoint Server 2007
Zastosowanie platformy Microsoft SharePoint umożliwia zebranie informacji w jednym miejscu w taki sposób, aby wszyscy pracownicy mieli do nich łatwy dostęp i były one pogrupowane w logiczny sposób. Platforma pełni funkcje firmowego intranetu, centrum dystrybucji informacji, dostępu do danych i zasobów. Wprowadzenie platformy SharePoint przekłada się na efektywniejszą pracę całej firmy, od produkcji po dział handlowy.
czytaj więcej
Serwis intranetowy w środowisku Microsoft SharePoint Server 2007
Serwis intranetowy w środowisku Microsoft SharePoint Server 2007
Serwis intranetowy w środowisku Microsoft SharePoint Server 2007 umożliwia przechowywanie i wymianę informacji w ramach jednej wspólnej platformy wymiany danych. Pracownicy różnych działów pracujący w różnych lokalizacjach posiadają dostęp w tym samym czasie do potrzebnych dokumentów. Klient zminimalizował wewnętrzny obieg dokumentów papierowych (faktury, wnioski urlopowe, wnioski kadrowe), które zastąpione zostały elektronicznymi odpowiednikami. Przy przekraczaniu terminów akceptacji w procesach obiegu dokumentów pracownicy otrzymują powiadomienia i alerty.
czytaj więcej
Hurtownia Danych do Zarządzania Sprzedażą
Hurtownia Danych do Zarządzania Sprzedażą
Hurtownia Danych wdrożona przez zespół NetLine Group pracuje w oparciu o relacyjną bazę danych Microsoft SQL Serwer 2005. Raporty i analizy są generowane w oparciu o mechanizmy Reporting Services i Analysis Services. Prezentowane są za pomocą narzędzia Excel oraz Microsoft Office SharePoint Server. Rozwiązanie pozwala na tworzenie elastycznych analiz, bez angażowania osób z działu IT.
czytaj więcej
System łączności bezprzewodowej
System łączności bezprzewodowej
System łączności bezprzewodowej zaimplementowany u Klienta nie jest jedynie systemem ułatwiającym kontakt. Łączność pozwoliła na mobilny dostęp do aplikacji biznesowych bez konieczności standardowej pracy przy komputerze. W perspektywie całego zespołu, wprowadzenie takiego rozwiązania wpływa na jakość i szybkość pracy, a także na bezpieczeństwo danych użytkowników.czytaj więcej
Wewnętrzny Portal Korporacyjny
Wewnętrzny Portal Korporacyjny
Zastosowanie systemu poczty i portalu korporacyjnego umożliwia sprawną komunikację pracowników, optymalną organizację procesów wewnętrznych, efektywny obieg dokumentów, a także skatalogowanie danych pracowników czy zarządzanie zasobami firmy. Aplikacje na platformie SharePoint są dostępne dla wszystkich pracowników i stanowią centralną bazę dla obiegu Informacji.czytaj więcej
Platforma serwerowa pod system ERP
Platforma serwerowa pod system ERP
Wdrożona platforma serwerowa gwarantuje wydajną pracę w systemie SAP. Została dobrana w sposób gwarantujący komfort pracy użytkowników, a także z uwzględnieniem przyszłych potrzeb czyli kolejnych modułów systemu ERP.  Automatyzacja rozwiązania objawia się także w zastosowaniu układów klastrowych w oparciu o oprogramowanie HACMP. Gwarantują one - w przypadku awarii jednego z serwerów -  automatycznie przełączanie na drugi serwer. Kopie bezpieczeństwa wykonują się automatycznie, bez konieczności przekładania taśm - dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania i odpowiedniej klasy urządzenia do składowania czyli biblioteki taśmowej.
czytaj więcej
Infrastruktura usługi katalogowej Active Directory
Infrastruktura usługi katalogowej Active Directory
Zastosowanie usługi katalogowej Active Directory, umożliwia zarządzania profilami, rolami i relacjami użytkowników tworzących sieć organizacji. Możliwość zarządzania wszystkimi profilami z jednego miejsca jest bardzo korzystne dla organizacji rozprzestrzenionej w różnych lokalizacjach.
Dzięki zastosowaniu Active Directory, administrator ma możliwość monitorowania czasu korzystania z sieci przez użytkowników. Rozwiązanie pomaga wspierać także politykę bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
czytaj więcej
Generator Wniosków
Generator Wniosków
Generator Wniosków stworzony przez NetLine Group umożliwia Wnioskodawcom wypełnienie wniosku w elektronicznej aplikacji oraz wydrukowanie dokumentu. Zgodnie z wymaganiami, Generator Wniosków zawiera pola, do których użytkownik - beneficjent wprowadza dane, które są na bieżąco sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z wymaganiami. Aplikacja umożliwia dowolne poruszanie się po wszystkich polach z możliwością ich wypełniania. Na każdym etapie aplikacja pozwala na sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku.
czytaj więcej
System klasy Enterprise Project Management
System klasy Enterprise Project Management
System klasy Enterprise Project Management usprawnia proces zarządzania wieloma złożonymi projektami, które są prowadzone w tym samym czasie oraz umożliwia bieżącą aktualizację informacji przez kierowników projektów. Dzięki temu management ma możliwość kontroli poziomu realizacji projektów i budżetów w czasie rzeczywistym. System alterowania motywuje kierowników projektów do sumiennego uaktualniania danych. Sporym ułatwieniem jest także możliwość podglądu zajętości sprzętu i zasobów ludzkich. Umożliwia to efektywny dobór zespołów i wyposażenia.czytaj więcej
System Śledzenia Zasobów i Monitorowania Przesyłek
System Śledzenia Zasobów i Monitorowania Przesyłek
System Śledzenia Zasobów i Monitorowania Przesyłek jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania RFID. Technologia ta pozwala na standaryzację bazy danych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów, przyspieszenie dostępu do Informacji, a co najważniejsze spełnienie regulacji prawnych, w przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej - bardzo ścisłych.
czytaj więcej
© 2011 NetLine Group Sp. z o.o.